dijous, 27 de setembre de 2012

Moció per a la incorporació de mesures a Blanes pel foment de la mobilitat sostenibleDonat que:

1. Defensem la creació d’un nou títol de transport públic escolar,  una nova T-Escolar, que suposaria un avenç cap a la lògica de les tarifes planes i la tarifació social, i contribuiria a incrementar l'ús del transport públic, a fidelitzar usuaris i afavoriria la sostenibilitat del sistema entre els escolars del municipi.

Reclamem al govern municipal un viratge en les seves polítiques de maltractament al transport públic, recordant com aquest any hem viscut un increment abusiu de tarifes, acompanyat d'una retallada en els serveis.

La T-Escolar estaria associada amb el pagament de la matrícula escolar en qualsevol dels centres blanencs, amb un cost de 20-40 € anuals, i donaria dret a realitzar 4 viatges gratuïts diaris, de dilluns a divendres dins del calendari escolar.

2. Proposem la delimitació, estudi i posada en marxa dels camins escolars segurs, uns itineraris per a vianants que fan la funció d’aglutinador dels escolars que van i venen dels centres, i estan especialment adaptats urbanística i arquitectònicament per aquests, passos de vianants, senyalitzacions, etc.

3. Defensem el tancament del carrer Ample a la circulació de vehicles a motor, per poder convertir-lo en una vertadera illa de vianants. Les avantatges d’aquesta decisió ja han pogut ser apreciades en els diversos esdeveniments que han obligat a tancar el carrer.

Fins arribar al tancament definitiu, proposem, com a primera mesura, tancar el carrer Ample a la circulació de vehicles de divendres a dissabte.

4. Donada la gran mobilitat existent entre les poblacions de Malgrat-Palafolls-Blanes-Lloret, especialment per activitats d’oci els dissabtes a la nit, sense que hi hagi una alternativa en transport públic i que obliga als ciutadans a utilitzar el vehicle privat, proposem recuperar el sistema de bus nocturn conjuntament amb les altres poblacions implicades, per recuperar un transport necessari per vetllar tant per les possibilitats de transport públic, com per la seguretat i integritat dels nostres veïns.

5. Tanmateix, com a grans projectes per a la mobilitat i els transport públic a la nostra zona, de cabdal importància per al desplaçament i a contribuir de manera decidida pels transports col·lectius per a disminuir la dependència del vehicle privat, s’insta a l’Equip de Govern a fer seguiment dels projectes de les Rodalies de Girona.
Per aquestes raons:

               
El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

  1. Crear un nou abonament pel Transport Públic escolar, amb un abonament associat a la matrícula escolar que permeti viatges gratuïts de dilluns a divendres.

  1. Redactar un projecte de camins escolars segurs, marcant itineraris i adaptant-los de manera progressiva.

  1. El tancament i peatonalització del carrer Ample de Blanes de divendres a dissabte.

  1. Recuperar, de manera consorciada amb la resta d’ajuntaments, del bus nocturn entre Malgrat-Palafolls-Blanes-Lloret.
  2. Seguir instant les administracions superiors i supervisar els projectes del nou servei de Rodalies de Girona.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada