La coalició roig i verda va ser l'única que el 2008 es va oposar a la construcció del centre comercial i va denunciar les irregularitats que ara s'han destapat No entrarem a opinar sobre temes que han de ser analitzats i jutjats per la justícia, però no obviarem el fer una anàlisi política de tot aquest assumpte.

1er.- En el Ple Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar del 24 de novembre de 2008, es va proposar l’aprovació del Pla especial de la residència esportiva, sent el nostre grup l’únic que va votar en contra perquè enteníem que de zona esportiva no tenia res i el que s’estava proposant era simplement una zona comercial, el que a dia d’avui és evident i que l’únic que sortia guanyant en aquesta operació era l’empresa promotora, Development Diagnostic Company S.L. (DDC).
El 29 de novembre d’aquell mateix any varem emetre un comunicat de premsa en el qual denunciàvem que el conveni entre l’Ajuntament i DDC era perjudicial per al poble.

2on- En el ple del 3 d’abril de 2009 es va passar a consideració el bonificar en un 50% l’impost de construcció a l’empresa promotora, amb l’argument que aquesta obra era d’interès públic. Novament la nostra postura com a ICV-EUiA va ser votar en contra d’aquesta proposta. Seguidament varem realitzar una campanya al carrer donant a conèixer aquest cas a l’opinió pública.
A l’esmentada campanya es van fer 10.000 fulls volants i mil cartells que deien el següent:‘CiU-PP de Lloret perdonen impostos (134.000 €) a una empresa. I a tu?’

3er- En el ple del 15 de juny de 2009, en el punt sisè -que feia menció als canvis d’usos privats de la zona en qüestió- també ens varem oposar a aquests canvis que consistien en donar-li un major valor a la propietat, canviant usos d’oficina a usos de restauració, o l’esportiu privat passant-lo a comercial. Aquí, novament, qui sortia guanyant era l’empresa promotora DDC.

4art- El març de 2011 varem denunciar irregularitats en la construcció d’aquesta zona comercial, ja que la façana de la mateixa no està alineada amb l’edifici contigu i el voladís corregut de l’edificació no compleix la pròpia normativa del POUM al seu article 87.d, així com altres tipus d’irregularitats que varem observar en la construcció de l’edifici annex al camp de futbol.

Davant el cúmul de despropòsits comesos en l’etapa en la qual el sr. Xavier Crespo era l’alcalde, el nostre grup municipal, que ha mantingut i manté la coherència en la seva anàlisi política que no jurídica, ja que no ens correspon a nosaltres fer aquest tipus de valoracions, hem d’exigir i exigim la immediata dimissió del sr. Xavier Crespo com a diputat de CiU, així com la del llavors regidor d’Urbanisme, sr. Josep Valls.

En el dia d’ahir, 25 de gener de 2013, hem sol·licitat la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus a l’actual alcalde, sr. Romà Codina, per explicar a la població el que està succeint.

ICV-EUiA Lloret de Mar
Dissabte, 26 de gener de 2013
dilluns, 7 de gener de 2013

ICV-EUiA de Blanes denuncia irregularitats en la contractació dels joves monitors a l’esdeveniment Fantasyland


Diversos afectats per presumptes contractacions irregulars i precàries en l’esdeveniment Fantasyland, que ha tingut lloc a la Ciutat Esportiva entre el 29 de desembre i 3 de gener a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva, van posar-se en contacte amb el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes per explicar la seva situació laboral en el mateix.

Presumpta contractació precària dels joves monitors
Els afectats al·leguen estar cobrant entre 2 i 2,5 € /hora per les tasques tant de difusió prèvia de l’esdeveniment com durant la realització del mateix, pel qual l’empresa oferia 150€ per treballar 10 hores diàries, durant 7 dies, sense contracte, pel qual els hi feien signar un document conforme prestaven els serveis voluntàriament.

El grup municipal manifesta que l’Ajuntament de Blanes no hi té responsabilitat directa en la contractació de personal, doncs tant sols hi ha hagut el lloguer per les instal·lacions.

Tanmateix, observem certs incompliments de les ordenances municipals per part de l’empresa organitzadora, fet pel qual EUIA-ICV ha presentat un seguit de precs i preguntes al registre de l’Ajuntament de Blanes per tal de fer les comprovacions pertinents i que es faci efectiu el compliment d’aquestes ordenances.

Per aquest motiu,  es demana a l’Equip de Govern que en els propers esdeveniments organitzats per empreses en instal·lacions municipals amb un ús lucratiu, es vetlli pel compliment de les condicions laborals mínimes establertes per llei, així com el conveni del sector.

Considerem que des de l’Administració s’ha de garantir la defensa dels drets dels treballadors, més encara quan aquests són joves i pateixen precarització dels seus llocs de treball, i no es poden tolerar certes actituds encara menys en espais de titularitat municipal i sota el logotip de la Vila de Blanes.

Cartell del Fantasyland amb el logotip de la Vila de Blanes