diumenge, 15 de juliol de 2012

PER LA POSADA EN MARXA DELS HORTS URBANS


Donat que:

Els horts urbans són espais d’horta ubicats en zones urbanes i periurbanes, amb un benefici social més que destacable, principalment, per la seva funció de lleure, educativa, cultural i terapèutica.
El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l’hort, la persona s’esplaia cultivant, representant una activitat de  baix cost o fins i tot rendible per a qui la practica. A més, és una manera d’obtenir uns aliments d’alt valor nutritiu (hortalisses riques en minerals i vitamines) i sanitari (si es cultiven amb el mètode ecològic), amb l’afegit de la qualitat que posseeixen per ser de temporada i de producció local, i per l’estalvi energètic del circuit més curt possible (producció per l’autoconsum). Actualment, el col·lectiu de jubilats encapçala la pràctica de l’horticultura del lleure, el que demostra que es tracta d’una proposta molt adient per fomentar la jubilació activa, tot i que cal trencar amb la divisió de gènere existent.
En la seva funció educativa, l’hort urbà s’ha incorporat als programes de les escoles, instituts i també universitats, esdevenint un element imprescindible per a l’aprenentatge de diverses disciplines.
L’hort urbà també apareix com a espai per a la teràpia ocupacional, i s’orienta a col·lectius específics com són el dels malalts mentals, drogodependents, discapacitats intel·lectuals, gent gran en edat senil, i també en malalts d’Alzheimer, entre d’altres.
Existeixen diverses experiències d’horticultura de  lleure, educativa i terapèutica. Algunes d’aquestes experiències s’han plantejat d’una manera concreta, i es desenvolupen estrictament dins l’àmbit específic on s’emmarquen (lleure, educatiu o terapèutic). En altres casos, en canvi, els seus protagonistes pretenen anar més enllà, i contemplen l’hort urbà com un instrument polític de canvi, de construcció  de comunitats inclusives, i de transformació econòmica i social.
Es tracta, en definitiva, d'un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori amb un alt valor social per a moltes persones i col·lectius.
Aquests horts urbans es desenvolupen, com ja han aplicat altres municipis,  en solars i propietats de titularitat municipal, o en parcel·les de propietat privada amb el desenvolupament dels respectius convenis de col·laboració, aprofitant l’existència dins o fora la trama urbana de la ciutat d’una gran quantitat de parcel·les buides i/o abandonats, és idònia per a l’impuls d’un projecte d’aquestes característiques, ja que les persones propietàries d’aquests espais podrien cedir  els solars per al desenvolupament d’aquest projecte, a canvi de bonificacions o exempcions fiscals durant el període de cessió al consistori.
D’aquesta manera, també, s’acabaria amb molts problemes de seguretat ciutadana i salubritat, donant un ús social a uns espais privats que en l’actualitat es troben abandonats.

El Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:
  1. L’estudi de parcel·les i enclavaments per al desenvolupament d’horts urbans al municipi de Blanes amb les premisses citades a la part expositiva.
  2. El desenvolupament d’un projecte integral per a la posada en marxa dels horts urbans.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada